پنتاگون: طالبان به هم‌کاری با القاعده ادامه می‌دهد

Share on facebook
Share on twitter

وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) طی گزارشی دربارۀ اوضاع امنیتی افغانستان، گروه اسلام‌گرای طالبان را به ادامۀ هم‌کاری با شاخۀ القاعده متهم کرده است.

بنا بر توافق صلح آمریکا و طالبان که در ماه فبروری امسال امضأ شد،‌ طالبان پذیرفت که هم‌زمان با آغاز روند تدریجی خروج نیروهای آمریکایی از خاک افغانستان اجازه ندهد که مناطق تحت کنترل این گروه به یک پایگاه امن برای گروه‌هایی نظیر القاعده برای حمله به آمریکا تبدیل شود.

با این حال، در گزارش تازۀ پنتاگون آمده است که «اما در ماه‌های بعد، طالبان به هم‌کاری با شاخۀ القاعده در شبه‌قارۀ هند ادامه دادند.»

پنتاگون می‌گوید: «با وجود پیشرفت‌های اخیر در روند صلح، شاخۀ القاعده در شبه‌قارۀ هند روابط نزدیکی را با طالبان در افغانستان که احتمالا ًبرای محافظت و آموزش است حفظ می‌کند.»

به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

نوشته‌های مشابه