الی پایان قرنطین تنها به اشخاص واجد شرایط پاسپورت داده می‌شود

Share on facebook
Share on twitter

ریاست عمومی پاسپورت طی مکتوبی به آمریت‌های پاسپورت ولایات کشور هدایت داده است که تا پایان قرنطین تنها به اشخاص مندرج در مکتوب مذکور پاسپورت داده شود.

این‌ها شامل اشخاص زیر می‌باشند:

  • مریضانی که از طریق ریاست صحت عامه ولایت مربوطه معرفی گردند،
  • تاجران ملی،
  • متقاضیان لاتری سفارت آمریکا،
  • کاندیدان بورسیه‌هایی که از طریق مراجع تحصیلی معررفی می‌گردند،
  • رانندگان شرکت‌های تجارتی که نمبر وسیله‌ی نقلیه‌شان در ویزه‌ی قبلی درج باشد،
  • متقاضیان اهل هنود،
  • و متقاضیانی که پاسپورت قبلی‌شان دارای اقامه بوده و میعاد اقامه‌شان ختم گردیده باشد.

طبق این مکتوب، افراد مذکور می‌توانند اسنادشان را بعد از طی مراحل قانونی هم‌دست خود متقاضی و یا از طریق پست سریع جهت چاپ پاسپورت به مرکز ارسال نمایند.

به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

نوشته‌های مشابه