ترجمان

آرمان سکولاریسم

نویسنده: یووال نوح هراری، بیست‌ویک درس برای قرن بیست یکممترجم: شعیب کریمی خوب، آرمان سکولاریسم چیست؟ مهم‌ترین تعهد سکولاریسم، تعهد به “حقیقت” است؛ حقیقتی که

مطالعه کنید »