سیاست

آرمان سکولاریسم

نویسنده: یووال نوح هراری، بیست‌ویک درس برای قرن بیست یکممترجم: شعیب کریمی خوب، آرمان سکولاریسم چیست؟ مهم‌ترین تعهد سکولاریسم، تعهد به “حقیقت” است؛ حقیقتی که

مطالعه کنید »

صدویک سال اغفال

نویسنده: شعیب کریمی موقعیت جیوپولیتیکی افغانستان، در کنار سایر عوامل، نقش بارزی در عقب ماندن این کشور از کاروان توسعه و انکشاف جوامع بشری داشته

مطالعه کنید »