ادبیات و فلسفه

کوری واگیردار، پاندمیک سفید؛ یادداشتی بر شاهکار ساراماگو

هیچ زمانی رمان کوری، تا این اندازه ذهنم را به خود مشغول ننموده بود، که در این اواخر، مخصوصاً با پدیدآمدن بیماری واگیردار کووید نوزده، یا همان موجودات ذره‌بینی که جهان را به چالش کشانده است، با آن درگیر شده ام.

مطالعه کنید »

ابله چه‌کسی است؟

نویسنده: شیرین آذربان ابله، از جملۀ به‌ترین آثار خلق شدۀ فئودور میخایلوویچ داستایوفسکی به شمار می‌رود که در سال ۱۸۶۹ برای اولین بار به زبان

مطالعه کنید »