لنز

لنز؛ دندان نیش

نویسنده: صابر رسولی دندان نیش محصول سال ۲۰۰۹ سینمای یونان به کارگردانی (Yorgos Lanthimos)  است. وی با این فیلم موفق شد جایزۀ جشنوارۀ کن برای

مطالعه کنید »