آغاز دروس دانشگاه‌ها از ۲۱ سرطان، طرح پیشنهادی وزارت تحصیلات عالی به کابینه

Share on facebook
Share on twitter

پوهندوی سیدفرهاد شهیدزاده، معین امور محصلان وزارت تحصیلات عالی در یک ویدیوکنفرانس با دانشگاه‌های دولتی، روی تقویه سیستم مدیریت آموزشی تحصیلات عالی در حالت اضطرار و طرح آغاز دانشگاه‌ها به گونه‌ی حضوری، بحث کرد.

معین امور محصلان تأکید کرد که وزارت تحصیلات عالی با توجه به موانع و چالش‌های موجود در مسیر آموزش‌های غیرحضوری، طرح آغاز دروس به گونه‌ی حضوری و تشدیدی را به کابینه جمهوری اسلامی افغانستان پیشنهاد نموده که در صورت تأیید، سر از تاریخ ۲۱ سرطان برنامه‌ی آموزش حضوری و تشدیدی روی دست گرفته خواهد شد و طی چهار هفته در ولایات گرمسیر و هشت تا ده هفته در ولایات سرد سیر دروس سمستر تکمیل خواهد شد.

آقای شهیدزاده، با ارائه‌ی طرح‌ها و برنامه‌های جدید وزارت تحصیلات عالی در راستای آوردن تغییرات و اصلاحات درحوزه امور محصلان، در مورد سیستم مدیریت آموزشی غیرحضوری (HELMS) معلومات داده گفت که از این سیستم به‌عنوان ممد درسی و وسیله‌ی انتقال دانش کارگرفته شده و یک برنامه جانبی و حمایوی بوده که به هیچ‌وجه جای برنامه‌های حضوری را پُرکرده نمی‌تواند.

سیدفرهاد شهید زاده با عنوان‌نمودن ۱۴ محور برای اصلاحات در امور محصلان افزود که برنامه‌ی ایجاد اصلاحات و تغییر مثبت در حوزه‌ی محصلان در تمام دانشگاه‌ها طی ۳ تا ۵ سال روی دست است و تمام نهادهای تحصیلی باید در این زمینه راهکارها و طرح‌های‌شان را با وزارت تحصیلات عالی جهت غنامندسازی این برنامه‌ها هم‌رسانی کنند.

این محورهای چهارده‌گانه که معین امورمحصلان برای ترویج و تسریع اصلاحات از آن یاد کرد، عبارت اند از: نظارت و ارزشیابی از شیوه‌ی کاربردی‌کردن آموزش‌های غیرحضوری در حالت اضطرار مثل حالت شیوع کرونا ویروس، ایجاد تسهیلات در روند توزیع بورسیه‌ها و هماهنگی لازم جهت تأمین شرایط و ارائه‌ی معلومات به اسرع وقت برای داوطلبان از مجاری رسمی، ایجاد طرح و پالیسی‌های مربوط به حمایت و توسعه‌ی انجمن‌های دانش‌جویان در نهادهای تحصیلی، ایجاد انگیزه و هنجارهای علمی در دانش‌جویان، ظرفیت‌سازی و ظرفیت‌شناسی دنش‌جویان و استادان، زمینه‌سازی کنفرانس‌ها و ورکشاپ‌های علمی و تحلیلی برای ابراز دیدگاه دانش‌جویان از رهگذر انجمن‌های علمی در بخش‌های مربوط به امور صلح، توسعه‌ی علمی و سیاسی کشور، ترویج فرهنگ هم‌پذیری وهمبستگی ملی، خلاقیت و نوآوری‌های علمی درعرصه های مختلف علوم انسانی وتخنیکی.

پوهندوی سیدفرهاد شهیدزاده معین امورمحصلان وزارت تحصیلات عالی طی این جلسه به تمام دانشگاه‌ها هدایت داد تا طرح‌های‌شان را در تمام زمینه‌های یادشده علی‌الخصوص برنامه‌ی آموزشی غیرحضوری و برگزاری برنامه‌های حضوری و تشدیدی طی برج سرطان و سایر موارد دیگر تدوین و به‌زودی به کمیته حالت اضطرار وزارت تحصیلات عالی ارسال بدارند، تا درصورت نیاز پیشکش کابینه جمهوری اسلامی افغانستان گردد.

همچنان به تمام دانشگاه‌ها هدایت داده شد تا به‌منظور حل مشکلات دانش‌جویان کمیته‌هایی به‌سطح دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها ایجاد گردد.

به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

نوشته‌های مشابه