تبلیغات در روزنامه:

امروزه تبلیغات در دنیا یکی از پایه‌های اساسی هر تجارت و کسب و کاری محسوب می‌شود، به‌ویژه در جایی که این تبلیغ دیده شود و به چشم بیاید. در کشورهای توسعه‌یافته همیشه تبلیغات در جاهای پرمخاطب نسبت به تبلیغاتی که از طرف خود سازمان و با چاپ بروشور و اطلاعیه به انجام می‌رسد، ارجحیت دارد چرا که بیش‌ترین تأثیر تبلیغ زمانی است که به صورت ناخودآگاه وارد ذهن شما گردد. بنابراین، تبلیغ در روزنامه به عنوان یک مصرف نه که باید به حیث یک سرمایه‌گذاری هدف‌مند پنداشته شود.

روزنامۀ پیک هرات با سابقۀ چندساله در نشر و پخش روزنامه، به همۀ هم‌شهریان و کسبه‌کاران خُرد و بزرگ ثابت ساخته که در این عرصه بسیار موفق و تأثیرگذار بوده است. ما با درک شرایط اقتصادی جامعه و مردم خود همواره تلاش کرده ایم تا در این عرصه پلی باشیم به سوی موفقیت تجاری و اقتصادی شما و در این عرصه همواره موردتأیید شما بوده ایم.

برای درج آگهی تبلیغاتی‌تان در روزنامه می‌توانید به دفتر روزنامۀ پیک هرات واقع در هرات، فلکۀ ۲۹ حمل، تشریف آورده و یا هم با شماره‌های زیر به تماس شوید:

شمارۀ تلفن: ۰۴۰۲۲۲۲۲۳۴

شماره‌های مبایل: ۰۷۹۵۸۹۱۲۰۸ – ۰۷۹۸۱۸۵۷۷۴

تبلیغات در وب‌سایت:

تبلیغات الکترونیک یا تبلیغات اینترنتی از بخش‌ها و سکتورهای درحال‌رشد جهان ما محسوب می‌شود و آیندۀ جهان را به تسخیر خود در خواهد آورد. اگر می‌خواهید در دنیای مجازی که امروزه تقریباً به همۀ اکناف جهان پخش شده دیده شوید، وب‌سایت «پیک هرات» با هزاران بازدید در روز، بهترین گزینه و انتخاب شما خواهد بود.

برای درج آگهی تبلیغاتی‌تان در وب‌سایت ما، هم به صورت حضوری می‌توانید به دفتر روزنامۀ پیک هرات واقع در هرات، فلکۀ ۲۹ حمل تشریف آورده و یا هم از روش‌های غیرحضوری زیر به تماس شده و عقد قرارداد نمایید:

شمارۀ تلفن: ۰۴۰۲۲۲۲۲۳۴

شماره‌های مبایل: ۰۷۹۵۸۹۱۲۰۸ – ۰۷۹۸۱۸۵۷۷۴

ایمیل: info@paykeherat.af     advertisement@paykeherat.af &