روزنامۀ پیک هرات به عنوان رسانه‌ای مستقل و متجدد با رویکردی مدرن و حرفه‌ای، از سال ۱۳۹۴ خورشیدی بدین‌سو در شهر هرات فعالیت می‌کند. فعالیت‌های نشراتی ما منحصر به روزنامۀ پیک هرات نبوده و در طول سال‌ها، ما در بخش‌های مختلف رسانه‌ای و نشراتی در این شهر فرهنگی فعال بوده ایم؛ از چاپ فصل‌نامه‌های تحقیقی-پژوهشی، چاپ ماهنامه، تقویم، کتاب و رساله تا هم‌کاری با مؤسسات و سازمان‌های دیگر در جهت هم‌کاری و قرارداد جهت انجام کارهای فرهنگی و نشراتی‌شان.

هدف ما ارتقاء آگاهی عامه با اتکاء به اصول مدرن روزنامه‌نگاری جهت رسیدن به جامعه‌ای پویا، متکثر، پیش‌رفته و آزاد است. نهاد ما متشکل از شاخه‌های دیگری نیز در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی می‌باشد و فعالیت شاخه‌های دیگر این نهاد نیز در راستای اهداف ذکرشده جریان داشته و در تمامیت خود همان راه را دنبال می‌کند.

باوحود بحران کنونی جهان و ابهام در سرنوشت دموکراسی و مردم‌سالاری، به‌ویژه بدبینی‌هایی که در این اواخر از اثر سوءاستفاده و غلط‌فهمی از مدرنیسم، آزادی و دموکراسی به‌وجود آمده، هم‌کاران و اعضای روزنامۀ پیک هرات را اما جوانان مستقل و تجددگرا تشکیل می‌دهد که همه متعهد به ارزش‌های مدرن هستیم؛ ما معتقدیم که آزادی انسان، یک اصل خدشه‌ناپذیر و حق زایل‌نشدنی است و پیش‌آمدهای جهان و رفتار ناپسند چند کشور نمی‌تواند آن را از اعتبار انداخته و بی‌حیثیت کند. آزادی، دموکراسی و حقوق بشر را نمی‌توان با چند کشور مدعی این مفاهیم سنجید و ارزش‌گذاری کرد بلکه کشورهای مدعی را باید در ترازوی این مفاهیم جهان‌شمول و ابدی وزن کرد و مقدارشان را دریافت.

ما هم‌چنین معتقدیم که سرنوشت کشور ما را نیز همین میزان تعهد و پایبندی به این ارزش‌ها و تحقق آن در جامعه، تعیین می‌کند. در دوراهه‌ای که قرار داریم، این انتخاب ما و مهم‌تر از آن رویکرد ما در درازمدت است که ما را به دوزخی رنج‌آورتر از این فرستاده یا هم به راهی روشن‌تر و انسانی‌تر رهنمون می‌شود. مسلماً هیچ راهی بدون دشواری نبوده و راه ما هم از این قاعدۀ جهانی مستثنی نیست. تلاش تیم ما به عنوان بخش کوچکی از این جامعه و تاریخ بزرگ، دست‌یابی به همان راه روشن‌تر و آیندۀ انسانی‌تر است و برای‌مان افتخار بزرگی خواهد بود اگر در تحقق این آرمان زیبا، ما هم نقشی هرچند کوچک داشته باشیم!

هم‌کاران ما