تحلیل

طالبان و خشونت به مثابۀ واکنشی دفاعی در برابر دنیای مدرن

نویسنده: ذکی آذربان دیروز در حمله‌ای خونین بر مرکز آموزشی کوثر دانش در کابل، بسیاری از دانش‌آموزان و غیرنظامیان به خاک و خون کشیده شدند. گرچه طالبان پس از این حملۀ تروریستی، دست‌داشتن در آن را رد کرده اند، اما واضح است که یا خود آن‌ها یا حلقاتی وابسته به

سیاست
ترجمان
ادبیات و فلسفه

لنز

اعلام هیأت داوران و فیلم‌های منتخب ششمین دور جشنواره‌ی فیلم زنان هرات

دبیرخانه‌ی جشنواره بین‌المللی فیلم زنان هرات برای دوره‌ی ششم این جشنواره اعلام نموده است که ۷۳ فیلم منتخب از ۲۷ کشور جهان در دو بخش «مسابقه و نمایش» این جشنواره راه یافته است. این فیلم‌ها از کشورهای هند، ایران، فرانسه،

تریبون